Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommunedelplan Rukkemo-Torvetjønn - rullering

1. Oppstart

Plan- og miljøutvalet vedtok 23.11.16, sak 16/162 å starte opp arbeid med å rullere kommunedelplan Rukkemo – Torvetjønn i medhald av plan- og bygningslova § 11 – 12. På møte 21.06.17, sak 17/116, vedtok plan- og miljøutvalet å leggje framlegg til planprogram ut på høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 11 - 13. 

Viktige grep i framlegg til planprogram er 

• Planprosessen startar med eit reisemålsutviklingsprosjekt, 
• Med utgangspunkt i resultata av reisemålsutviklingsprosess vert det utarbeidd eit diskusjonsutkast, med føringar frå prosessen og anna kunnskapsgrunnlag. 
• Det vert ikkje invitert til innspel om utbygging av areal før reisemålsutviklingsprosjektet er gjennomført, og diskusjonsutkast er utarbeidd. Dette vil gje eit betre grunnlag for arealinnspela, og gjere det mogleg å målrette drøftinga og vurderingar av innspela ut frå ein heilskapleg strategi. 

Dette inneber at ein ikkje ynskjer innspel om utbyggingsareal no, men seinare i prosessen. Når det blir aktuelt å kome med arealinnspel vil grunneigarar og utbyggjarar få brev med frist. 

Det vert ope møte om framlegg til planprogram på Raulandsakademiet 30.08.2017 kl. 18.00.

Framlegg til planprogram kan du óg sjå på Tenestetorget i Åmot.
Du kan kontakte Vinje kommune på telefon 35 06 23 00. 

Dokument 

Framlegg til planprogram
Framlegg til planprogram - oppsummering på ei side
Plan- og miljøutvalet 23.11.16 - vedtak om oppstart
Plan- og miljøutvalet 21.06.17 - planprogram på høyring
Brev ut om planprogram på høyring


2. Arealinnspel

20180119 Halvor Lognvik
20180215 Hovdeli tomt 103 og 104 næring- fritid
20180422 Hans Jørgen Lund og Jann T. Lund
20180525 Arne Magnussen og Ingunn Garvoll
20180525 Øystein Haugen
20180528 Geir Magne Tvitekkja
20180528 Ragni Tvitekkja
20180531 Bjørn Malkomsen
20180531 Gunn Brårmo Oterkiil
20180531 Odd Skeie
20180531 Tov Svalastog
20180531 Vierli Eiendom og Rauland skisenter
20180601 Erling Svalastog
20180601 Rauland Invest

Arealinnspel vist på kart

Kart  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk