Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Huskarmyri massetak - vedteken detaljregulering

Kommunestyret vedtok 18.01.2018, sak 18/6, endring av detaljregulering for Huskarmyri massetak i samsvar med plan- og bygningslova § 12 – 12. Endringa går ut på å utvide driftstidene i massetaket.

Vedtaket kan påklagast til Fylkesmannen i medhald av plan- og bygningslovas §§ 1 - 9 og 12 - 12 , jf. forvaltningslovas kap. VI. Eventuelle klager må sendast til Vinje kommune innan 22.03.2018.

Her kan du finne meir informasjon

Vinje kommune kommunevåpen
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk