Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Fagarbeidar barne-og ungdomsarbeidarfaget - Rauland barnehage

100% mellombels stilling som fagarbeidar – barne og ungdomsarbeidarfaget er ledig frå 15.01.18 – 31.12.18, ID 1497. Søknadsfrist 31.12.2017.

Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar

Me søkjer ein sjølvstendig og resultatorientert person med gode evner til samarbeid.
Du må òg kunne arbeide sjølvstendig, og ha evne til å nå resultat ved samarbeid med andre.

Det er ynskjeleg med erfaring frå liknande arbeid.

Me kan tilby

• Mykje humor og gode kollegaer
• Ein barnehage som set born og føresette i fokus
• Løn etter avtale
• Gode forsikrings- og pensjonsordningar
• Hjelp til å skaffe rimeleg husvære
• Gode barnehagetilbod

Den som vert tilsett må legge fram politiattest før oppstart i jobben (Jmf Barnehageloven § 19)

I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Nærare opplysningar om stillinga ved barnehagesjef Heidi Rønningen, heidi.ronningen@vinje.kommune.no eller assisterande barnehagesjef Britt Hege Bakken, britt.hege.bakken@vinje.kommune.no 

Søknad vert å sende på elektronisk skjema.

Velkomen som søkjar!

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk