Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Influensavaksinering

Det er tida for årets influensavaksine

Helsestasjonen i Åmot 

• Måndag 16. oktober kl 08.30 – 15.00
• Fredag 20. oktober kl 08.30 – 15.00

Edland Legekontor  

• Måndag 16. oktober kl 08.30 – 15.00

Rauland legekontor  

• Torsdag 19. oktober kl 08.30 – 15.00

Vaksina kostar kr. 200 

Lurar du på om du er i målgruppa? Desse er anbefalte å vaksinere seg vinteren 2017/2018 (risikogrupper):

Influensavaksine vert spesielt anbefalt for

• Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester)
• Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal også få tilbod om vaksinasjon
• Bebuarar i omsorgsbustadar og sjukeheim
• Alle frå fylte 65 år

Born og vaksne med

• Diabetes type 1 og 2
• Kronisk luftvegssjukdom, hjarte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
• Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
• Nedsett immunforsvar
• Svært alvorleg fedme (KMI over 40)
• Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg er influensavaksine anbefalt til

• Helsepersonell som har pasientkontakt
• Husstandskontaktar til pasientar med nedsett immunforsvar
• Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar


Her kan du finne meir informasjon


influensa
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk