MenySeparator
Postmottak
MenySeparator
Twitter
MenySeparator
Facebook
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet


Generelt

For at eit norsk dokument skal vere gyldig i utlandet, må det førast på eit apostillestempel. Dette kan du til dømes trengje dersom du skal inngå ekteskap overfor utanlandsk myndigheit og ein av partane er norsk statsborgar, eller dersom du skal kjøpe eller selje eigedom i utlandet.

Dokumentet må først vere signert av ein notarius publicus (byfutembete eller tingrett). Apostillestempelet er ei legalisering av dokumentet og stadfestar at underskrifta til notarius publicus er ekte.

Pris

Apostillestadfesting er gratis. Du må likevel betale for eventuelle kostnader knytta til å framskaff eller kopiere dokument.


Anna informasjon
Notarius publicus

Om søknadsprosessen
Rettleiing

Ta kontakt med ambassaden for det landet du skal framleggje dokument i, og undersøk kva for dokument dei krev apostille på. For dokument du skal bruke i Norden, treng du ikkje apostille, berre stempel frå notarius publicus.

Apostillestadfesting får du hos Fylkesmannen ved å framvise tilstrekkeleg dokumentasjon (originale underskrifter).

Send søknaden til:

Vinje kommune
Vinjevegen 192
3890 Vinje

postmottak@vinje.kommune.no

Sist oppdatert:  02.01.2014