Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Adopsjon

 • Bilstønad

  Generelt

  Dersom du ikkje kan nytte offentlege transportmiddel som følgje av sjukdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

  Du kan ha rett til bilstønad dersom du har ei varig funksjonsnedsetjing som gjer at du ikkje kan nytte offentlege transportmiddel, eller dersom bruk av offentleg transport fører til urimelege belastingar for deg. I tillegg må du ha eit behov for bil for anten å kunne

  • reise til og frå arbeids- eller utdanningsstad
  • utføre din funksjon som heimearbeidande
  • hindre eller bryte eit isolert tilvere
  • avlaste familien i tilfelle der funksjonsnedsetjinga fører til særleg stor pleiebyrde og på den måten kan hindre innlegging i helseinstitusjon

  Målgruppe

  Menneske med varig funksjonsnedsetjing

  Vilkår

  Det er en føresetnad at transportbehovet ikkje kan dekkjast på annan måte enn ved stønad til bil.

  Det blir ikkje gjeve stønad til bil dersom funksjonsnedsetjinga er oppstått etter fylte 70 år.

  Partnarar

  Nav

  Kontaktavdeling

  NAV Vinje

  LederSkålen, Gerd Kari
  Telefon55 55 33 33
  E-postnav.vinje@nav.no
  Nettadressehttp://www.nav.no
  PostadresseVinjevegen 182, 3890 Vinje
  BesøksadresseÅmot, Vinje

  Lovar og retningsliner

  Sjå spesielt § 10-7 i folketrygdlova og § 2 i forskrift om stønad til motorkjøretøy ...

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Du må fylle ut søknadsskjema. Det lastar du inn frå lenkja under

  http://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/Skjemaer/Hjelpemidler+og+tilrettelegging/bil-motorkjoretoy

  Vedlegg

  Vedlegga går fram av søknadsskjemaet.

  Søknadmottakar

   

   

   

  Høve til å klage

  Får du avslag på søknaden din, kan du sende klage innan seks veker frå du tok imot avslaget. Du må fylle ut klageskjema, sjå lenkja over.

 • Separasjon og skilsmisse

 • Skulefritidsordning (SFO)

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk