Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark

Alle som vil ha kontakt med barnevernet i Vinje må kontakte Barnevernsamarbeidet i Vest- Telemark. Det er lokalisert i Kviteseid.

Barneverntenesta er felles for kommunane i Vest-Telemark (Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje) og har hovudkontor i Kviteseid sentrum, i bygget til Sparebanken Sør.
Når du og familien din har behov for å møte barnevernstenesta, eller barneverntenesta har behov for å møte deg, vil desse møta skje på kommunehuset i den kommunen der de bur.

Frå kl. 16.00 - 08.00 og helger og høgtider kan barnevernvakta i Grenland kontaktast på tlf 116 111.


Barnevernleiar Gunn Annie Hellestad gunn.annie.hellestad@vest-telemark.no
Fagkoordinator/stadfortredar Jorunn Solberg jorunn.solberg@vest-telemark.no


Adresse: Barnevernsamarbeidet i Vest- Telemark, Granlivegen 1A, 3850 Kviteseid

Kontaktinformasjon:
e-post:post.barnevern@vest-telemark.no
Tlf: 35 05 54 00
Telefaks: 35 05 54 01

 • Besøksheim

  Generelt

  Vil du støtte familiar med særlege behov ved å vere besøksheim for barn eller ungdom?

  Å vere besøksheim inneber at du tek imot born eller ungdom éin eller fleire helgar per månad. Det er viktig at du er ein trygg og stabil vaksen som har husrom og hjarterom. Besøksheim er eit frivillig hjelpetiltak og ei støtte til familiar som har eit særleg behov. Han skal ikkje erstatte heimen som barnet har hos sine biologiske foreldre.

  Kommunen vil oftast avertere etter besøksheim når det er behov. Du kan òg vende deg til kommunen på eige initiativ.

  Målgruppe

  Einslege, par og barnefamiliar

  Vilkår

  Det blir ikkje stilt krav om formell utdanning for å vere besøksheim. Det blir lagt størst vekt på kor eigna du er som person. Du kan gjerne ha eigne born.

  For å bli godkjend, må du leggje fram tilfredsstillande politiattest. Ein kan krevje politiattest også frå andre som bur eller oppheld seg i heimen.

  Det  blir kravt politiattest av dei som skal vera besøksheim.

  Brosjyrer

  Kontaktavdeling

  Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark

  Telefon35 05 54 00
  Telefaks35 05 54 01
  E-postpost.barnevern@vest-telemark.no
  PostadresseBarnevernsamarbeidet i Vest- Telemark, Postboks 34, 3836 Kviteseid
  BesøksadresseBankbygget, Sparebanken Sør, sentrum av Kviteseid.

  Lovar og retningsliner

  Sjå spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier og § 6-10 - politiattest

   
 • Fosterheim

 • Hjelpetiltak frå barnevernstenesta

 • Incestsenter

 • Krisesenter

 • Melding til barnevernstenesta

 • Omsorgsovertaking av eit barn

 • Samlivskurs

 • Samvære med born under offentleg omsorg for foreldre og andre

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk