25- årsjubilantar og pensjonistar i 2021 var samla til felles festmiddag på Rauland høgfjellshotell 5. november.
Pensjonistane fekk eit måleri av Jon L. Bakken, medan 25- årsjubilantane kunne velje mellom gullklokke med inskripsjon eller ein gåvesjekk.

Det var musikkunderhaldning ved Stein Versto

 

25-års jubilantar 2021_1128x596.jpg

Framme frå venstre: Ingeborg Hovden, Laila Kostveit, Åse Anita Solbjør og Eva Julia Nygard.
Bak frå venstre: Rådmann Jan Myrekrok, Hilde Åsnes Tjønn, Elisabeth Nesheim, Jane Nordbø, Frøydis Skogheim, Hjartrud Vaagen Kallevik, Aslak Sandok, Gerda Westerås Hommo, Inger Kaasa, Ingunn Sandvik Djuvet, Sveinung Svalastoga og ordførar Jon Rikard Kleven

Pensjonistar i 2021_1128x596.jpg

Framme frå venstre: Torkjell Gardsteig, Anne Kvåle, Knut Ringhus og Elisabeth Nesheim
Bak frå venstre: Rådmann Jan Myrekrok, Oddbjørg Hylland, Vera Jørgensen, Helen Slåtta Mathisen, Unn-Merethe Nordby, Trude Ingunn Juvland, Lotte Næss, Magne Kaasa, Berit Seltveit og ordførar Jon Rikard Kleven