Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Andre planar under arbeid

Her finn du planar
- som er starta opp, og frist for innspel er gått ut
- som har vore på høyring der høyringsfristen er gått ut
- som er vedteken, men ikkje kunngjort med klagefrist

- som er vedtekne, men klagehandsamast

Ny reiselivsstrategi for Vinje

Saman med dei tre destinasjonane i Vinje, starta kommuneadministrasjonen hausten 2023 opp eit arbeid med ny reiselivsstrategi for Vinje. Reiselivsstrategien følgjer opp næringsplanen si satsing på reiseliv og den nye reiselivsstrategien for Vest-Telemark.

skispor