Skjenkeløyve, salsløyve og serveringsløyve  
Kunnskapsprøve sal-/skjenke-/serveringsløyve pr gong kr 400
Ambulerande skjenkeløyve 0 - 99 personar kr 240
Ambuleranse skjenkeløyve over 100 personar kr 330
Tidsavgrensa skjenkeløyve 0 - 99 personar kr 580
Tidsavgrensa skjenkeløyve 100 - 300 personar kr 1 150
Tidsavgrensa skjenkeløyve over 300 personar kr 1 580
Fast skjenkeløyve, minimum kr 5300
Fast salsløyve, minimum kr 1700
Tilsynsavgift for sal av tobakk kr 4700