Delingssak og konsesjonssak  
Delingssak etter jordlova - enkle/kurante saker kr 1 000
Delingssak etter jordlova - andre saker kr 2 000
Konsesjonssak - enkle/kurante saker kr 2 500
Konsesjonssak - andre saker kr 5 000

Gebyr blir fastsett i nasjonal forskrift.