Åmot  
Sesongkort for ei gruppe/aktivitet kr 410
Sesongkort for fleire grupper kr 620
Drop-in gruppetime kr 50
   
Sesongkort styrkerom kr 620
Månadskort styrkerom kr 200
Nykelkort til styrkerom kr 100
Edland  
Sesongkort gruppetime kr 410
Drop-in gruppetime kr 50
Sesongkort to grupper kr 620
Rauland  
Sesongkort for ei gruppe/aktivitet kr 410
Sesongkort for fleire grupper kr 620
Drop-in gruppetime kr 50
   
Sesongkort styrkerom kr 620
Månadskort styrkerom kr 200
Nykelkort til styrkerom kr 100

Kort må betalast med vipps eller inn på bankkonto. 

Kjøp av sesongkort for fleire grupper gjev fri tilgang til alle aktivitetar i regi av Frisklivsentralen, samt styrkerommet.

50% rabatt på sesongkort for pensjonistar, uføre, studentar/vernepliktige og ungdom mellom 13 og 18 år.

Det er ikkje rabatt på månadskort.

Aldersgrense for å trene aleine i styrkerommer er 16 år.

Vippsnr:
Sesongkort, månadskort og nykelkort   108935
Drop-in gruppetime  122574

Kontonr: 2717 07 00037, merk med 4070340, namn, aktivitet og sesong/månad (haust/vår + årstal)