Plan- og miljøutvalet vedtok 16.10.19, sak 19/13, i medhald av plan- og bygningslova § 12-10 å leggje dette framlegget til detaljregulering ut til høyring og offentleg ettersyn.

I perioden for offentleg ettersyn kan alle koma med skriftlege merknader til Vinje kommune. Høyringsfristen er sett til 31. januar 2020.

Klikk her for meir informasjon og plandokumnet.