Vinje idrettsråd held årsmøte 20.4.23 Kl. 15.30

Stad: Kommunehuset, næringskontoret

Vanlege årsmøtesaker og val av styre.

Sakar som du ynskjer behandla utanom ordinær årsmøtesakar, må sendast til styret innan 10.04.23.

Sakane sendast på e-post til: aud.irene.kittelsen@vinje.kommune.no 

Med helsing
Styret