Det er mogleg å få
• rettleiing til bruk og stell av høyreapparat
• søking av tekniske hjelpemiddel
• audiogram, avtrykk til propp samt tilpassing og oppfylging av høyreapparat
• nytt høyreapparat for tidlegare brukarar

Det er eigenandel etter Sykehuset Telemark sine takstar for brukarar som ikkje har frikort eller bur på institusjon.

Ta kontakt med høyrselkontakt for timeavtale med audiograf.

Du kan lesa meir på Helsenorge sine sider her.