Eigedomsavgifter blir fakturert fire gonger i året.

Prisar er inkl.mvaPr. år
Avløp 
Kloakk tilknyting pr einingkr 55 000 - eingongsgebyr
Kloakk tilknyting næring vassmålar t.o.m 25 mmkr 55 000
Kloakk tilknyting næring vassmålar f.o.m. 26 mmkr 82 500
Kloakk bustad t.o.m 50 m2kr 2 277
Kloakk bustad 51-100 m2kr 3 014
Kloakk bustad 101-150 m2kr 4 126
Kloakk bustad f.o.m. 150 m2kr 4 975
Kloakk fast ab. del bustad/næringkr 1 052
Kloakk akonto pr m3kr 18,87
Kloakk fast ab. del fritidsbustadkr 2 105
Kloakk fritidsbustad mindre t.o.m 50m2kr 2 596
Kloakk fritidsbustad 51-150 m2kr 3 330
Kloakk fritidsbustad større enn 150m2kr 3 670
Vatn 
Vatn tilknyting pr einiingkr 55 000 - eingongsgebyr
Vatn tilknyting  næring vassmålar t.o.m. 25 mmkr 55 000 - eingongsgebyr
Vatn tilknyting næring vassmålar f.o.m 26 mmkr 82 500 - eingongsgebyr
Vatn bustad t.o.m. 50 m2kr 1 840
Vatn bustad 51-100 m2kr 2 347
Vatn bustad 101 - 150 m2kr 3 113
Vatn bustad f.o.m 150 m2kr 3 696
Vatn fast ab. del bustad/næringkr 997
Vatn akontokr 12,99
Målarleige litenkr 575
Målarleige storkr 863
Vatn fast ab.del fritidsbustadkr 1 994
Vatn fritidsbustad t.o.m 50 m2kr 2 331
Vatn fritidsbustad 51-150 m2kr 2 837
Vatn fritidsbustad > 150 m2kr 3 073
Slam 
Tette tankarkr 4 787
Slamtøming årlkr 4 787
Feittavskiljar < 4 m3kr 7 124
Slamtøming pris pr m3 stor tankkr 1 090
Slamtøming 2. kvart årkr 4 787
Gebyr tilleggsvolumkr 625
Slamtøming 4. kvart årkr 4 787
Slamtøming fritidsbustad 2. kvart år kr 4 787
Minirenseanleggkr 4 787
Slamtøming pr m3 stor tank 2. kv årkr 625
Renovasjon 
Renovasjon standard (bustad/fritidsbustad)kr 3 274
Renovasjon m/heimekompost (bustad)kr 2 455
Renovasjon mini (bustad)kr 2 292
Renovasjon utleigehybel (bustad)kr 2 292
Feiing 
Feiing/tilsyn 1 pipe/pipeløpkr 560
Feiing/tilsyn 2 piper/pipeløpkr 840