Eigedomsavgifter blir fakturert månadleg frå 01.01.23

Prisar er inkl. mvaPr. år
Avlaup 
Kloakk tilknyting pr. einingkr 66 000 - eingongsgebyr
Kloakk tilknyting næring vassmålar t.o.m 25 mm.kr 66 000 - eingongsgebyr
Kloakk tilknyting næring vassmålar f.o.m. 26 mm.kr 99 000 - eingongsgebyr
Kloakk bustad t.o.m 50 m2kr 2 732
Kloakk bustad 51-100 m2kr 3 617
Kloakk bustad 101-150 m2kr 4 951
Kloakk bustad f.o.m. 150 m2kr 5 970
Kloakk fast ab. del bustad/næringkr 1 262
Kloakk akonto pr. m3kr 22,64
Kloakk fast ab. del fritidsbustadkr 2 526
Kloakk fritidsbustad mindre t.o.m 50m2kr 3 115
Kloakk fritidsbustad 51-150 m2kr 3 996
Kloakk fritidsbustad større enn 150m2kr 4 404
Vatn 
Vatn tilknyting pr einiingkr 66 000 - eingongsgebyr
Vatn tilknyting  næring vassmålar t.o.m. 25 mmkr 66 000 - eingongsgebyr
Vatn tilknyting næring vassmålar f.o.m 26 mmkr 99 000 - eingongsgebyr
Vatn bustad t.o.m. 50 m2kr 2 208
Vatn bustad 51-100 m2kr 2 816
Vatn bustad 101 - 150 m2kr 3 736
Vatn bustad f.o.m 151 m2kr 4 435
Vatn fast ab. del bustad/næringkr 1 196
Vatn akontokr 15,59
Målarleige litenkr 690
Målarleige storkr 1 035
Vatn fast ab. del fritidsbustadkr 2 393
Vatn fritidsbustad t.o.m 50 m2kr 2 797
Vatn fritidsbustad 51-150 m2kr 3 404
Vatn fritidsbustad > 151 m2kr 3 688
Slam 
Tette tankarkr 3 830
Slamtøming årlkr 3 830
Feittavskiljar < 4 m3kr 5 699
Slamtøming pris pr. m3 stor tankkr 872
Slamtøming 2. kvart årkr 3 830
Gebyr tilleggsvolumkr 500
Slamtøming 4. kvart årkr 3 830
Slamtøming fritidsbustad 2. kvart år kr 3 830
Minirenseanleggkr 3 830
Slamtøming pr. m3 stor tank 2. kvart årkr 500
Renovasjon 
Renovasjon standard (bustad/fritidsbustad)kr 3 274
Renovasjon m/heimekompost (bustad)kr 2 455
Renovasjon mini (bustad)kr 2 292
Renovasjon utleigehybel (bustad)kr 2 292
Feiing 
Feiing/tilsyn 1 pipe/pipeløpkr 560
Feiing/tilsyn 2 piper/pipeløpkr 840