Eigedomsavgifter blir fakturert fire gonger i året.

Prisar er inkl.mva Pr. år
Avløp  
Kloakk tilknyting pr eining kr 55 000 - eingongsgebyr
Kloakk tilknyting næring vassmålar t.o.m 25 mm kr 55 000
Kloakk tilknyting næring vassmålar f.o.m. 26 mm kr 82 500
Kloakk bustad t.o.m 50 m2 kr 2 277
Kloakk bustad 51-100 m2 kr 3 014
Kloakk bustad 101-150 m2 kr 4 126
Kloakk bustad f.o.m. 150 m2 kr 4 975
Kloakk fast ab. del bustad/næring kr 1 052
Kloakk akonto pr m3 kr 18,87
Kloakk fast ab. del fritidsbustad kr 2 105
Kloakk fritidsbustad mindre t.o.m 50m2 kr 2 596
Kloakk fritidsbustad 51-150 m2 kr 3 330
Kloakk fritidsbustad større enn 150m2 kr 3 670
Vatn  
Vatn tilknyting pr einiing kr 55 000 - eingongsgebyr
Vatn tilknyting  næring vassmålar t.o.m. 25 mm kr 55 000 - eingongsgebyr
Vatn tilknyting næring vassmålar f.o.m 26 mm kr 82 500 - eingongsgebyr
Vatn bustad t.o.m. 50 m2 kr 1 840
Vatn bustad 51-100 m2 kr 2 347
Vatn bustad 101 - 150 m2 kr 3 113
Vatn bustad f.o.m 150 m2 kr 3 696
Vatn fast ab. del bustad/næring kr 997
Vatn akonto kr 12,99
Målarleige liten kr 575
Målarleige stor kr 863
Vatn fast ab.del fritidsbustad kr 1 994
Vatn fritidsbustad t.o.m 50 m2 kr 2 331
Vatn fritidsbustad 51-150 m2 kr 2 837
Vatn fritidsbustad > 150 m2 kr 3 073
Slam  
Tette tankar kr 4 787
Slamtøming årl kr 4 787
Feittavskiljar < 4 m3 kr 7 124
Slamtøming pris pr m3 stor tank kr 1 090
Slamtøming 2. kvart år kr 4 787
Gebyr tilleggsvolum kr 625
Slamtøming 4. kvart år kr 4 787
Slamtøming fritidsbustad 2. kvart år  kr 4 787
Minirenseanlegg kr 4 787
Slamtøming pr m3 stor tank 2. kv år kr 625
Renovasjon  
Renovasjon standard (bustad/fritidsbustad) kr 3 274
Renovasjon m/heimekompost (bustad) kr 2 455
Renovasjon mini (bustad) kr 2 292
Renovasjon utleigehybel (bustad) kr 12 292
Feiing  
Feiing/tilsyn 1 pipe/pipeløp kr 560
Feiing/tilsyn 2 piper/pipeløp kr 840