Prisar er inkl.mva Pr. år
Avløp  
Kloakk tilknyting bustad kr 50 000
Kloakk tilknyting fritidsbustad kr 50 000
Kloakk tilknyting næring vassmålar <25mm kr 50 000
Kloakk tilknyting næring vassmålar >25mm kr 75 000
Kloakk bustad < 50 m2 kr 2 070
Kloakk bustad 51-100 m2 kr 2 740
Kloakk bustad 101-150 m2 kr 3 751
Kloakk bustad > 150 m2 kr 4 523
Kloakk fast ab. del bustad/næring kr 956
Kloakk akonto pr m3 kr 17,14
Kloakk fast ab. del fritidsbustad kr 1 914
Kloakk fritidsbustad mindre enn 50m2 kr 2 360
Kloakk fritidsbustad 51-150 m2 kr 3 027
Kloakk fritidsbustad større enn 150m2 kr 3 336
Vatn  
Vatn tilknyting bustad kr 50 000
Vatn tilknyting fritidsbustad kr 50 000
Vatn tilknyting  næring vassmålar <25mm kr 50 000
Vatn tilknyting næring vassmålar >25mm kr 75 000
Vatn bustad < 50 m2 kr 1 672
Vatn bustad 51-100 m2 kr 2 130
Vatn bustad 101 - 150 m2 kr 2 830
Vatn bustad > 150 m2 kr 3 360
Vatn fast ab. del bustad/næring kr 907
Vatn akonto kr 11,81
Målarleige liten kr 575
Målarleige stor kr 863
Vatn fast ab.del fritidsbustad kr 1 813
Vatn fritidsbustad < 50 m2 kr 2 119
Vatn fritidsbustad 51-150 m2 kr 2 579
Vatn fritidsbustad > 150 m2 kr 2 794
Slam  
Tette tankar kr 4 162
Slamtøming årl kr 4 162
Feittavskiljar < 4 m3 kr 6 195
Slamtøming pris pr m3 stor tank kr 947
Slamtøming 2. kvart år kr 4 162
Slamtøming 4. kvart år kr 4 162
Slamtøming fritidsbustad 2. kvart år  kr 4 162
Renovasjon  
Renovasjon standard (bustad/fritidsbustad) kr 2 480
Renovasjon m/heimekompost (bustad) kr 1 860
Renovasjon mini (bustad) kr 1 736
Renovasjon utleigehybel (bustad) kr 1 736
Feiing  
Feiing/tilsyn 1 pipe/pipeløp kr 459
Feiing/tilsyn 2 piper/pipeløp kr 688