5d/v heildag

Inntekt  
Under 445 908Friplass
445 908 - 550 0006 % av bruttoinntekt
Over 550 000kr 3 000

4 d/v heildag

Inntekt  
Under 445 908Friplass
445 908 - 550 0006 % av bruttoinntekt
Over 550 000kr 2 400

3 d/v heildag

Inntekt  
Under 445 908Friplass
445 908 - 550 0006 % av bruttoinntekt
Over 550 000kr 1 800
  • Familiar med bruttoinntekt mindre enn kr 615 590 kan søkje om gratis kjernetid 20 timar per veke
  • 50 % syskenmoderasjon for barn nummer to. Frå og med barn nummer tre er plassen gratis.
  • Søknad om redusert betaling, må søkast gjennom Visma appen.
  • Kjøpedag: kr 270 + kr 20 i matpengar.
Mat i barnehagane 
5 dagar pr. vekekr 400
4 dagar pr. vekekr 320
3 dagar pr. vekekr 240