5d/v heildag

Inntekt  
Under 200 000Friplass
200 000 - 548 5006 % av bruttoinntekt
Over 548 500kr 3 040

4 d/v heildag

Inntekt  
Under 200 000Friplass
200 000 - 548 5006 % av bruttoinntekt
Over 548 500kr 2 432

3 d/v heildag

Inntekt  
Under 200 000Friplass
200 000 - 548 5006 % av bruttoinntekt
Over 548 500kr 1 824

Familiar med bruttoinntekt mindre enn 548 500,- kan søkje om gratis kjernetid 20 tper veke.
50 % syskenmoderasjon for barn 2,3,4,5... 

Kjøpedag kr 30,00 pr time 

  

Mat i barnehagane 
5 dagar pr. vekekr 360
4 dagar pr. vekekr 288
3 dagar pr. vekekr 216