5d/v heildag

Inntekt   
Under 200 000 Friplass
200 000 - 548 500 6 % av bruttoinntekt
Over 548 500 kr 3 315

4 d/v heildag

Inntekt   
Under 200 000 Friplass
200 000 - 548 500 6 % av bruttoinntekt
Over 548 500 kr 2 652

3 d/v heildag

Inntekt   
Under 200 000 Friplass
200 000 - 548 500 6 % av bruttoinntekt
Over 548 500 kr 1 989

Familiar med bruttoinntekt mindre enn 548 500,- kan søkje om gratis kjernetid 20t  per veke.
50 % syskenmoderasjon for barn 2,3,4,5... 

Kjøpedag kr 270

  

Mat i barnehagane  
5 dagar pr. veke kr 400
4 dagar pr. veke kr 320
3 dagar pr. veke kr 240