Som eit smitteverntiltak er det bestemt at bassenga blir stengt i vinterferien. 

Det vil sei f.o.m 19. februar til 6. mars. 

Me håpar alle bassenga er i drift att etter vinterferien.