17. oktober er fristen for å svare på undersøkinga Vinje kommune gjennomfører i samarbeid med Folkehelseinstituttet og vårt fylke.
Me oppmodar deg til å svare slik at me får eit betre grunnlag for å få ut rektig resultat for innbyggarar i Vinje kommune.
Til no har 40.5 prosent svara. Hjelp oss til å få ein større svarprosent ved å svare på spørsmåla du har fått lenke til i e-post eller på SMS.