Grunna aukande covid-19 smitte og andre luftvegsvirus skal alle pasientar på venterom ved Åmot og Rauland legekontor bruke munnbind. Dette gjeld og ved legevakta.

Har du symptom på infeksjon, bør munnbind vera på under heile konseltasjonen, så langt det er mogleg.

Barn under 12 år og kronisk hjerte-/lungesjuke og personar med nedsett kognitiv funksjon er unnateken bruk av munnbind.