Det er viktig at alle som sit i bilen brukar bilbelte - og brukar det riktig.
Bilbelte er eit enkelt og effektivt sikkerhetstiltak for deg og dei du reiser saman med.

I Noreg har litt over 100 personar omkome i trafikken dei siste åra.
Av dei 108 personane som omkom i 2018 døde 70 personar i bil. 33% bruka ikkje bilbelte, eller brukte det feil.

Kvifor du bør bruke bilbelte

  • Sit du i forsete eller er forsetepassasjer, vil bruk av bilbelte redusere sannsynlegheten for å bli drept med 40-50% i ei ulykke.
  • Sit du i baksete utan å ha bilbelte på, er du også til stor fare for dei andre i bilen ved ein kollisjon.

Det er også lovpålagt å bruke bilbelte i buss.
Å bruke bilbelte kan bety forskjellen på liv og død visst ulykka fyrst er ute

Vinje kommune er med i Trygg Trafikk sitt arbeid for trafikksikker kommune.
Du kan lese meir om Trygg Trafikk på heimesida vår her