Vinje kommune inviterar til ope bygdemøte på Vierli. Møtet blir på Vierli kafeteria 16. mars 
kl. 18.00, og er i hovedsak retta mot fastbuande på Møsstrond. 

Det blir enkel servering.

Agenda for møte:

  • Utvalgte kulturlandskap 
  • Moglegheitsstudie for Møsstrond 
  • Informasjon om oppstart av reguleringsplanarbeid på Tangen 
  • Informasjon om Kommuneplanens arealdel       

Kommunen ynskjer alle velkomen.