Økonomiplanen og handlingsprogram 2020 - 2023 og budsjett for 2020 vart handsama i kommunestyret 12.12.2019.

 

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Kommunale bealingssatsar og gebyr