Mattilsynet og Miljødirektoratet er samde i si tilråing om at det ikkje skal vera jakt på villrein i vinter. Omsynet til framtidig forvaltning og behovet for godt samarbeid med lokale krefter i det vidare arbeidet er òg lagt stor vekt på i tilrådinga.

Les meir om tilråinga frå Mattilsynet og Miljødirektoratet her