• Besøksforbodet på sjukeheimen i Åmot og omsorgsbustader på Rauland er avslutta i dag.
  • Bassenget på Edland og Rauland opnar att i veke 1.(Bassenget på Vinjehuset er stengt inntil vidare grunna teknisk feil.)
  • Innetrening opnar som vanleg etter jol, men styrketreningsromma er framleis stengt av omsyn til smittevern.
  • Ikkje alle arrangement blir avlyst, det vil bli individuelle vurderingar av det enkelte arrangement. Bygdekino 11. januar går som planlagt.
  • Kulturskulen startar opp i veke 2.
  • Skule og barnehage i Edland opnar i raud beredskap den fyrste veka. Barnehagen vil i veke 1 vera open kl. 08.00 - 16.00. Dei andre skulane og barnehagane opnar i gult nivå (som før Jol).

Kommunens kriseleiing fylgjer situasjonen nøye og gjer fortløpande vurderingar.