Gnr. 99, bnr. 1, Flåmyrane III, Vågslid i Vinje kommune. PlanID 20220001

 

Dokument til saka finn du ved å trykke på lenkene nedanfor:

PlanID kan du finne på arealplanar.no. Her vil dokumenta bli lagt ut etter kvart. Link til sida her

Innspel til planarbeidet skal sendast til:

Plankontoret Hallvard Homme AS innan 27. februar 2023 på e-post til post@plankontoret.no.
Nærare informasjon kan du få frå Hallvard Homme på telefon 95 93 70 00.