PlanID 2023003
 

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for fritidsbustadar med tilhøyrande infrastruktur på eigedom 150/133 i Vinje kommune.
Eigedommen ligg sentralt i Holtardalen med etablerte vegar, hyttefelt og alpinanlegg rett i nærleiken. Planarbeidet har til føremål å følgje opp nyleg vedteken kommunedelplan for Rukkemo- Torvetjønn.

Dokument i saka finn du på arealplaner.no