Kommunestyret vedtok 19.11.20, sak 20/105, detaljregulering for Haukelifjell skisenter i medhald av plan- og bygningslova § 12 - 12. Planen legg til rette for nye fritidsbustader, leilegheiter og infrastruktur. Planen kan du sjå her