Innspel til planarbeidet skal sendast til post@plankontoret.no eller Plankontoret Hallvard Homme AS, Boks 95, 4747 Valle innan 20. november 2019.  

Dokumenta kan du sjå her:

Varselbrev frå Plankontoret Hallvard Homme
Referat frå oppstartsmøte
Plangrense
Plangrense II