Personar som har tatt tre vaksinedoser (oppfriskingsdose/"boosterdose"), eller som har to vaksinedoser og gjennomgått covid-19 i løpet av dei seiste tre månadane, treng ikkje ta PCR test etter positiv sjølvtest.