Vil du vera frivillig av og til, og når det passar deg? I Vinje kommune ynskjer me no å gjera det enklare og meir fleksibelt å vera frivillig! Kommunen og frivilligsentralen har difor valt å ta i bruk Nyby – ein app som gjer det lettare å koble frivillige med dei som har behov for hjelp. 

Her kan du lesa meir og registere deg som frivillig