Festsalen:
Blir brukt til større møter, kurs, festar, teater, utstillingar og liknande.
Sitjeplassar: 200
Ståplassar: 240 v/ bruk av bord: 130
Areal: 130 m2

Veslesalen:
Blir brukt til møter og kurs.
Plassar: 30 stk.

Informasjon om tinging av lokale finn du her