Forskrifta må du lesa her

Presiseringar:

  • Folk som bur i Vinje, Seljord, Kviteseid, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Midt-Telemark, Hjartdal, Notodden, Bykle og Tinn kan reise fritt mellom desse kommunane. Om du reiser utanfor desse kommunane må du i karantene 14 dagar.
  • For pendlerar fastbuande i Vinje: Karantena gjeld i inntil 14 dagar, dvs om du t.d er vekependlar er du i karantene dei dagane du er heime. 
  • Medisinske naudsynte besøk til helseverksemder er ikkje omfatta av karantenereglane. 
  • Det er ikkje forbod mot gjennomreise.