Vinje kommune er ein del av Rjukan-Notodden industriarv som vart skriven inn i UNESCOs verdensarvliste i 2015.

Vasspegelen(vatnet) på Møsvatn er med i denne verdensarven. 

Forvaltningsplanen for 2023-2026 er handsama i verdensarvrådet og er no lagt ut til høyring. 
Planen kan du sjå på arealplaner.no