Brev om offentleg ettersyn. Saka kjem truleg opp i plan- og miljøutvalet i løpet av våren 2020.

Sjå dokumenta her