Pensjonistane fekk eit måleri av Jon L. Bakken, medan 25- årsjubilantane kunne velje mellom gullklokke med inskripsjon eller ein gåvesjekk.

Det var musikkunderhaldning med Andrea K. og Benjamin Rygh.

25- års jubilantane:

25- års jubilantane 2019

Tone Skeie, Georg Gardsteig, Tone Lien. Kari Dalen (einingsleiar Vinje helse og omsorg), Ellen Romtveit, Tone Edland (varaordførar), Monica Gunvaldjord, Gry Åsne Aksvik (plan- og økonomisjef).

Andre jubilantar er: Heidi Rønningen, Marianne Kåsene og Olaug Marie Rui.

 

Pensjonistane:

Pensjonistane 2019

Vita Hougaard, Georg Hagen, Britt Karin Nordjordet, Margit Bergaust, Kari Dalen (einingsleiar Vinje helse og omsorg), Inger Urup, Gudny Unhjem, Nora Thorsrud, Øyunn Romtveit, Tone Edland (varaordførar), Gudrun N. Solbjør, Dorothy Huitfeld, Gunvor Botn og Gry Åsne Aksvik (plan- og økonomisjef).

Andre pensjonistar er: Oddvar Loftsgarden, Svein Ubostad, Reidun Gardsteig og Kirsten Falk.