Plan – og miljøutvalet vedtok 30.11.22, sak 158/22, å leggje framlegg til detaljregulering for Heddebru bustadfelt og flaumløp ut på høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan – og bygningslova § 12 – 10. framlegg til detaljergulering for Hedebru bustadfelt og flaumløp legg til rette for utviding og fortetting av eksisterande bustadfelt i Heddebru, samt flaumvoll langs Bora.


Plandokumenta ser du på arealplaner.no