Området avdelinga i Øvre dekker i heimebaserte tenester, omfattar Edland, Haukeli, Vågslid, Arabygdi og ned til Smørklepp.

Heimesjukepleia har todelt vaktordning kvar dag frå kl. 08.00 – 22.30.