Høyrselskontakten kan bistå med å

  • bestille time hjå audiograf
  • generell bruk og stell av høyreapparat
  • søke om tekniske hjelpemiddel
  • skaffe nytt høyreapparat for tidlegare brukarar
  • sende inn høyreapparat til reparasjon

Dersom du ikkje har høyreapparat frå før kan du kontakte legekontor for bestilling av legetime for å sjekke høyrselen. Fastlegen rekvirerar time hjå audiograf. Du avgjer sjølv om du vil ha time i Vinje hjå ambulerande audiograf eller om du vil ha time ved ein poliklinikk.