Smitteverntiltak

  • Til hovudregel: ikkje fleire folk på hytta enn det er sengeplassar.
  • Sørg for god avstand, minst 1 m mellom dykk som nyttar hytta.
  • Hugs god hand- og hostehygiene. Bruk det som finns av desinfeksjonsmiddel, såpe og vatn.
  • Hugs god vask av det kjøkenutstyret du brukar, bruk godt med varmt vatn og såpe.
  • Hugs god vask av benkeplater, dørhandtak og golv. Bruk godt med varmt vatn og såpe.
  • Sjuke personar skal ikkje ha opphald på hytta.
  • Generelt fylgje dei råd Folkehelseinstituttet, FHI, gjev til ein kvar tid.

Utstyr

Hyttene har ved, propan, kokeutstyr og dekketøy.  Personleg utstyr, som sovepose, mat, fyrstikker og toalettpapir m.m.,  må du sjølv ha med deg

Sengeplassar

Berunute: 12 dobbeltsenger
Smerheller: 7
Fjarefit: 10
Glaimane: 14 dobbeltsenger
Bamsebu: 4
Hellevatn: 6
Fougnerhytta: 5

Alle skal skrive seg inn i besøksprotokollen med det same dei kjem til hytta.

Betaling

Betaling for overnatting må du gjera på den einskilde hytta eller du kan ta med giro som ligg på hytta. 
Konto: 2717 07 00037.
Vipps til 108933. 
IBAN: NO3127170700037
BIC: DNBANOKK

Merk innbetaling med "overnatting Berunuten vest"