Timebestilling for influensavaksinasjon kontakt Vinje legekontor på telefon 35 06 23 00.
 

Vaksina er tilrådd for busette i Vinje:

 • Alle over 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Premature barn mellom 6 mnd. og 5 år
 • Born og vaksne med:
  Kronisk lungesjukdom (inkl. astma)
  Kronisk hjartesjukdom (utanom velregulert høgt blodtrykk)
  Diabetes type 1 og 2
  Kronisk leversvikt
  Kronisk nyresvikt
  Kronisk nevrologisk sjukdom
  Nedsett immunforsvar
  Alvorleg fedme (KMI over 40)
  Andre alvorlege sjukdomar der influensa vil vere ein alvorleg helserisiko
 • Personar som bur saman med immunsupprimerte
 • Svinerøktarar

Tilsette i helse- og omsorgstenesta er også tilrådd å ta vaksina, dei fleste vil få tilbod på arbeidsplassen, men kan også koma på Vinjehuset desse dagane.