Det er tilbod om influensavaksinasjon i Vinje på fylgjande dagar:

 

 • Edland Legekontor:            Måndag 14.10. kl. 08.30 -14.00
 • Rauland legekontor:           Torsdag 17.10. kl. 08.30 -14.00
 • Åmot - Helsestasjonen:      Måndag 14.10. kl. 08.30 -14.00
                                             Torsdag 17.10. kl. 08.30 -14.00
  Vaksina kostar kr. 200,-

 

Lurar du på om du er i målgruppa?

Influensavaksine vert tilrådd spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester).
 •  Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal også få tilbod om vaksinasjon
 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim
 • Alle frå fylte 65 år
 • Born og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • annen alvorleg og/eller kronisk sykdom der influensa utgjer ein alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg vert influensavaksine tilrådd for:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til pasienter med nedsett immunforsvar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar.