Kven blir testa for koronavirus?

Folkehelseinstituttet anbefalar at alle som mistenker at dei er smitta skal testast. Dei vanlege symptoma er hoste, feber, tungpusthet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller sjukdomsfølelse. 

Du kan lesa meir om testkriteria frå FHI her.

Korleis bestille test?

Ring legekontoret 35 06 25 00

Korleis føregår testing?

Testing er med ei nase- og halsprøve ved hjelp av tynne pinnar. 

Ventar du på prøvesvar?

Etter at du har blitt testa skal du halde deg heime til du har fått prøvesvaret. 

Prøvesvaret er vanlegvis klart i løpet av 1-4 dagar Du vil få svar uavhengig om prøva er positiv eller negativ. Prøvesvara finn du på HelseNorge. Om du er registrert med telefonnummer eller epostadresse på HelseNorge, vil du bli varsla om at du har fått eit prøvesvar. 

Les meir om prøvesvar på helsenorge.no 

NB: Nærkontaktar (personar som har hatt tett kontakt med ein person som er bekrefta smitta), og personar i innreisekarantene skal vera i karantene i 10 dagar etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge. 
For innreisekarantene gjeld ulike reglar etter kva land du reiser frå og din vaksinasjonsstatus. Sjå https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/ for informasjon

Barn og unge som har fått beskjed om å ta sjølvtest

Som nærkontakt til ein smitta kan de få beskjed av smittesporingsteamet om at de må ta ein sjølvtest og då er det veldig viktig å lese brukarrettleiinga og fylgje framgangsmåten nøye for å få rektig resultat på testen

Dersom du testar positivt må du:

  • Kontakt smittesporingsteam omgåande på telefon 941 39 924
  • Bestille ny PCR koronatest ved å ringe legekontoret på telefon 35 06 25 00
  • Isolere deg
  • Bur du saman med andre bør du isolere deg på rommet ditt, og halde heilt avstand til dei du bur saman med.
  • Husstandsmedlemmar og eventuelt kjærast bør vera i karantene inntil annan beskjed er gjeve frå smittesporingsteamet.

Sjå video for demonstrasjon av sjølvtest: https://youtu.be/SY8_ysVIfCA

Les meir om fhi sine råd om karantene og isolering her