Kven bør teste seg

 • Husstandsmedlemmar og nærkontaktar til den smitta
 • Om du har nyoppståtte luftvegssymptom
 • Om du har fått beskjed frå smittesporingsteamet 

Her kan du hente sjølvtest

 • Tenestetorget (kommunehuset i Åmot)
  Måndag, onsdag, fredag kl. 08.00 - 15.00
  Tysdag og torsdag kl. 08.00 - 17.30
 • Biblioteket i Åmot
  Laurdag og sundag kl. 12.00 - 14.00
 • Biblioteket på Edland
  Torsdag kl. 16.00- 19.00
 • Biblioteket på Rauland
  Onsdag kl. 16.00 - 19.00

Kvar skule delar ut testar til sine elevar som skal ha. Foreldre til den smitta eleven kan og hente testar på skulen.

Myndigheitane stiller krav til kven som får hente sjølvtestar. Det blir ikkje delt ut testar til dei som ikkje er innanfor krav til testing. 
Ynskjer du å ha ein test i bakhand heime, kan du kjøpe denne på apoteket.

Til deg som får positiv test og skal registrere svar

 • Meld positiv test inn til Vinje kommune her 
 • Ved positiv test,er du pålagt isolasjon i seks døgn. Les om isolasjon og varighet på helsenorge.no
 • Du må sjølv informere nærkontaktane dine snarast.

  Om du sjølv har symptom: Nærkontaktane er dei du har hatt kontakt med fra 48 timer før du fekk symptom og fram til nå.

  Om du sjølv ikkje har symptom: Nærkontaktane er dei du har hatt kontakt med frå tidspunktet du tok prøva frem til nå.

  Med nærkontakt meines under 2 meter i over 15 minutter.
  Sjå definisjon på nærkontakt på helsenorge.no
   
 • Arbeider du i skule, barnehage eller helsetenesten bør du kontakte arbeidsgjevaren. Dei kan hjelpe med smittesporingen på arbeidsplassen.
 • Er den som har testa positivt elev i skulen eller barn i barnehagen bør du kontakte skulen/barnehagen. Dei kan hjelpe med smittesporing opp mot andre barn i klassa/avdelinga.

Til deg som er nærkontakt

Alle kan no fylgje testregime i stadan for karantene. Kor ofte og lenge er avhengig om du er husstandsmedlem eller tilsvarande nære til den smitta eller om du er øvrig nærkontakt.

Sjå helsenorge.no for informasjon om kva som gjeld for deg.

PCR-test - endring i rutiner for kven som må ta denne testen

Personar som har tatt tre vaksinedoser (oppfriskingsdose/"boosterdose"), eller som har to vaksinedoser og gjennomgått covid-19 i løpet av dei seiste tre månadane, treng ikkje ta PCR test etter positiv sjølvtest.

For andre som treng PCR test ring: 
35 06 25 00 mellom kl. 08.30 - 15.30