Vinje kommune nyttar varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggarar og hytteeigarar i et geografisk område om hendingar, via SMS.

Varsling 24 har laga eit informasjonsskriv for deg som mottar varslingar. Les info her

Les meir om varsling 24 på varsling24.no