Møtet er på Åmot skule kl. 18.00

Leiinga ved Åmot skule og oppvekstansvarleg i Vinje kommune ynskjer alle nye og gamle politikarar velkomen til informasjonsmøte og samtale kring arbeid med skulemiljø på Åmot skule. Andre interesserte er sjølvsagt også velkomen.
Her vil det bli gjort greie for innhaldet i Opplæringslova kapitel 9a, den såkalla mobbeparagrafen, og korleis me konkret jobbar i slike saker og korleis me jobbar førebyggande. 


Oppvekstansvarleg Vinje kommune, Anders Sandvik