Det er framleis ein del smitte i landet. Smittesituasjonen i Oslo, Trondheim, Viken, Innlandet, Vestlandet og i Rogaland er stor. Dette medfører auka risiko for våre sårbare ved besøk av personar som har vore i område med mykje smitte. Omsorgstenestene i Vinje ber difor om: 
 
  • At pårørande og vener som har vore på reise i regionar og land utanfor Noreg, ventar med å koma på besøk til 10 dagar etter heimkomst.
  • At pårørande og vener som har besøkt stader i landet med mykje smitte eller lokale smitteutbrot, ventar i 10 dagar med å koma på besøk.
  • At pårørande og vener som har hatt nærkontakt med personar frå område med mykje smitte ventar i 10 dagar med å koma på besøk.
  • At alt besøk avtalast via telefon på førehand (sjå telefonnummer under).
  • At de svarar på spørsmål om mogeleg smitte og symptom, og respekterar våre vurderingar og avgjerder.
  • At de etter avtale møter personalet ved inngangen og følger deira smittevernrutiner før, under og etter besøket.

Me oppmodar om at bebuarar og pasientar møter familie og vener i utearealet. Det er også høve til å kome på besøk på bebuaren sitt eige rom.

Kor mange som kan besøke samstundes må avtalast på førehand. 
Me fører besøksprotokoll i tilfelle det vert naudsynt med smittesporing i etterkant. 

 

Velkomen! 

Vinje sjukeheim 
Vesleheimen: 409 03 673
Furuly: 409 03 672
Midtstoga: 409 03 669

Rauland omsorgssenter 
958 67 547

Norheimstunet 
974 89 856