Vinje kommune mottok 01.09.2022 eit varsel frå ØTB om brot på manøvreringsreglementet for Møsvatn. 
Vinje kommune har sendt klage til NVE på Øst-Telemarkens Brukseierforening si praktisering av manøvreringsreglementet for Møsvatn. Les klaga som er sendt inn her

Oppfølging av klage sendt på ØTB:
Vinje kommune har den 13.09.22 sendt etterlysing av svar på klage og oppfølging av tilsyn. Brevet kan du lese her

Svar frå NVE til Vinje kommune den 14.09.22

Svar frå Vinje kommune til NVE den 21.09.22