Kommunestyret vedtok i møte 16.04.20 at det ikkje vert sendt ut faktura for vatn, avløp og renovasjon for 2. kvartal 2020.
Saka kan du lese her.
Det betyr at den fakturaen som har blitt sendt ut med forfall 20.06.20 er for feiing/tilsyn og eventuelt slamgebyr.

Ref. Vest Telemark brannvesen vil feiing og tilsyn no framover gå som normalt. Sjå her for meir informasjon om feiing/tilsyn.