Me endrar no litt på opningstida for smittetelefonen i Vinje.

Me ynskjer at så mange som mogeleg brukar sjølvregistrering av hurtigtest. Dette gjer du her
Hugs å varsle nærkontaktane dine.

Dersom du ikkje har høve til sjølvregistrering, kan du ringe smittetelefonen: Tlf. 941 39 924

Telefonen er open:
Måndag - fredag frå kl. 09.00-15.30
Laurdag - sondag frå kl. 10.00-15.00

Ein kan òg nytte den nasjonale koronatelefonen ved generelle spørsmål om korona.
Opningstida er frå kl. 08.00 – 15.30 på kvardagar.
Tlf. 815 55 015